Dëgjesë publike për Hartimin e Planit te Përgjithshëm

Data e Aktivitetit: 
24/05/2019

Bashkia Mallakastër së bashku me studion “Atelier 4” realizoi më datë 24.05.2019 ora 10:00 dëgjesën e katërt publike për Hartimin e Planit te Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Mallakastër nga këto dëgjesa kjo është e dyta për diskutimin e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Mallakastër.

Foto nga aktiviteti