Dëgjesa publike për Paketën Fiskale 2019

Foto nga aktiviteti