Në kuadër të implementimit të Sistemit Informatikë të Zyrës me një Ndalesë

Data e Aktivitetit: 
15/04/2019
Në kuadër të implementimit të Sistemit Informatikë të Zyrës me një Ndalesë në bashkëpunim me projektin STAR2, patëm kënaqësinë të mikprisnim në ambientet e Bashkisë Mallakastër donatoret e këtij projekti. Implementimi i SIZN synon të rris kapacitet dhe efiçencen e shërbimeve për qytetaret, duke reduktuar kohën, distancën dhe burokracitë. STAR2 - Konsolidimi i Reformës Territoriale dhe Administrative - është një projekt i financuar nga Bashkimi Europian, European Union in Albania,Qeveria e Suedise,Embassy of Sëeden in Tirana, Qeveria e Italisë, AICS Tirana, Qeveria e Zvicrës, Embassy of Sëitzerland in Albania, #USAID, UNDP dhe Qeveria e Shqipërisë. Projekti zbatohet nga Zyra e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Shqipëri në bashkëpunim me Ministria e Brendshme. Një falenderim i veçantë shkon për të gjithë përfaqësuesit e donatoreve të këtij projekti dhe stafit të STAR2.

Foto nga aktiviteti