Paketa fiskale 2019 me përfaqësues të biznesit të madh.

Data e Aktivitetit: 
23/11/2018

Diskutime rreth Paketës Fiskale 2019 me përfaqësues të biznesit të madh dhe kompanive të nxjerrjes dhe përpunimit të naftës në Bashkinë Mallakastër.

Foto nga aktiviteti