Njoftim i listës përfundimtare të verifikimeve paraprake për proçedurën e pranimit nga jashtë sistemit të shërbimit civil në kategorinë ekzekutive për nëpunësit civil.