Njoftim i listës përfundimtare të vlerësimit të kandidatëve për procedurën e pranimit nga jashtë sistemit të shërbimit civil për nëpunësit civil.