Njoftim për mënyrat e mbajtjeve te dëgjesave publike Ballsh