Njoftim për nxënësit e klasës së x-të të arsimit profesional publik për vitin shkollor 2020-2021