Shpallje për pozicionin specialist pyjesh dhe zonave te mbrojtura, Njësia administrative Fratar,2021