VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.13 DATË 24.02.2021