VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.14 DATË 24.02.2021

18 Mars 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.14 DATË 24.02.2021

“PËR MIRATIMIN E DYFISHIMIT TE NDIHMËS EKONOMIKE PËR FAMILJET NE NEVOJE

QE DO TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE ME FONDIN DERI NE 6 PËRQINDJE” NGA BUXHETI I BASHKISË”

shkarkoje te plote