VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.63 DATË 22.12.2020

22 Dhjetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.63 DATË 22.12.2020

“MIRATIMIN E PROJEKTIT TË HARTUAR ME OBJEKT “NDËRTIM LINJE TRANSMETIMI RRJETIT TË JASHTËM I UJËSJELLËSIT RAJONAL BALLSH”

DHE MIRATIMIN NË PARIM PËR SHPRONËSIMIN E PRONAVE QË MUND TË PREKEN NGA ZBATIMI KËTIJ PROJEKTI”

shkarkoje te plote