VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.64 DATË 22.12.2020

22 Dhjetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.64 DATË 22.12.2020

“PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 DHE TË BUXHETIT VJETOR 2021”

shkarkoje te plote