VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER NR.32 DT. 23.06.2021

23 Shtator 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.32 Datë 23.06.2021

“Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Mallakastër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor,

për akordimin e ndihmës financiare të Z.Myzafer Veizaj, banor i fshatit Usojë, Njësia Administrative Qendër,

Bashkia Mallakastër, banesa (dy kate) e të cilit është dëmtuar si pasojë e rënies së zjarrit më datë 27.04.2021 ”,në katin e dytë të saj.

shkarkoje te plote