VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER NR.33 DT. 27.07.2021

23 Shtator 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.33 Datë 27.07.2021

PËR TRAJTIMIN E FAMILJEVE ME NDIHME EKONOMIKE ME FONDIN DERI

6 % PËR MUAJIN QERSHOR 2021

shkarkoje te plote