VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.27 DATË 25.06.2020

11 Korrik 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.27 DATË 25.06.2020

Për miratimin e plotësimit të vakancës së këshillit të bashkisë Mallakastër, me dhënien e mandatit znj. Brunilda Vasil Muçaj”.

shkarkoje te plote