VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.29 DATË 25.06.2020