VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.42 DATË 23.09.2020

15 Tetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.42 DATË 23.09.2020

“PËR TRAJTIMIN E FAMILJEVE ME NDIHME EKONOMIKE ME FONDIN DERI 6 % PËR MUAJIN GUSHT 2020”

shkarkoje te plote