VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.44 DATË 23.09.2020

15 Tetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.44 DATË 23.09.2020

“PËR MIRATIMIN E AKORDIMIT TË VLERËS FINANCIARE PREJ 30. 000 LEKËSH PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË FUNERALIT TË TË NDJERËS DILE GANI KOÇIAJ, FSHATI LAPULEC, NJËSIA ADMINISTRATIVE QENDËR, BASHKIA MALLAKASTËR.”

shkarkoje te plote