VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.50 DATË 25.10.2020

28 Dhjetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.50 DATË 25.10.2020

“PËR SISTEMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE PËR VITIN 2021”

shkarkoje te plote